Rc4 1307 Green Cargo

Product no.: 46.130.23
Tillgänglig för förbeställning i december 2022

550.00
Rc4 är en vidareutveckling av Rc2 i SJ. Den är lämplig för passagerar- och godstågstrafik. 
I och med grundandet av den oberoende godstågsdivisionen Green Cargo togs de flesta 
av Rc4-loken över.

Rent tekniskt motsvarar modellen Rc4 1307 i stort sett de tidigare tillgängliga Rc2- och 
Rc3-modellerna. På begäran finns modellen även tillgänglig digitalt mot en extra kostnad 
på 80 euro.

Förbeställning krävs.